Sunset Bitch

Sunset Bitch är inte bara Umeås flitigaste quizlag, ikväll hanterar dom skivspelarna som om det vore en utslagsfråga om 90 talets musikunder.

Tillbaka