Visor på Elektra

Beatrice Emilsson Ansari (B.E.A.)
och Trio Igloo uppträder.


 

Start i vår bar 15.00.
Dörrarna öppnar 14.30.

Arrangeras av Visans vänner i Umeå och Bilda.

Tillbaka